opreme za distribuciju i praćenje simultanog prevoda integrisani analogni sistem serije HCS-3600, integrisane digitalne sisteme serija HCS-4100, HCS-5300 i HCS-8300, te bežični Infra-Red sistem serije HCS-5100. U prateću prevodilačku opremu kompanije Taiden, spadaju mobilne prevodilačke kabine, punjači, transportni koferi i druga oprema.
Digitalni sistem za simultano prevođenje Taiden HCS-4100 obuhvata centralnu jedinicu HCS-4100M, čija je namena napajanje, manipulacija i kontrola prevodilačkog procesa, zatim prevodilačke pulteve HCS-4385K2/20, koji predstavljaju osnovni prevodilački alat namenjen neposrednom prevodilačkom radu, praćenju ulaznih govornih modulacija i paralelnih prevoda, kao i primarnoj prevodilačkoj manipulaciji, te prateći softverski paket HCS-4216/20, namenjen potpunoj kontroli i manipulaciji svim prevodilačkim sadržajima. Navedeni sistem podržava rad sa 64 korisnička kanala, što u praktičnom smislu znači da je moguće ostvariti istovremeno prevođenje na maksimalno 64 jezika, dok svaki prevodilački kanal podržava istovremeni rad 1-8 prevodilačkih pulteva, što opet znači da jedan ovakav sistem može da podrži istovremeno angažovanje do 512 prevodilaca, što je i u globalnim razmerama skoro nedostižan broj.
HCS-5100T jesu uređaji namenjeni neposrednoj distribuciji modulisanih sadržaja putem infracrvenih svetlosnih talasa. U zavisnosti od veličine i konfiguracije konferencijskog prostora, te obima ulaznih jezičkih parametara, definišu se i adekvatne potrebe u pogledu količine, snage i drugih značajnih karakteristika radijatora. Konačno, Digitalni InfraRed Prijemnik HCS-5100R je uređaj namenjen neposrednom praćenju simultanog prevoda unutar radne zone zatvorenog konferencijskog prostora. InfraRed prijemnik preuzima infracrvene svetlosne talase emitovane iz IR radijatora, zatim vrši njihovu demodulaciju i krajnjim korisnicima prosleđuje adekvatan audio sadržaj i druge značajne informacije. U zavisnosti od nivoa iskazanih potreba, Digitalni InfraRed Sistem Taiden HCS-5100 Series moguće je dobiti u varijantama sa 4, 8 16 ili 32 radna kanala, čime se navedeni sistem zapravo prilagođava najrazličitijim kategorijama krajnjih korisnika.

Taiden HCS-5100 Digitalni Bežični InfraRed Sistem za distribuciju i praćenje simultanog prevoda, svakako je jedan od Taidenovih najprestižnijih proizvoda. Ovaj sistem, koji je rezultat višegodišnjeg rada Taidenovog istraživačkog i kreativnog tima, predstavlja globalno najcelishodnije rešenje u domenu ispunjenja složenih tehnoloških zahteva, definisanih potrebom praćenja simultanog prevoda tokom multinacionalnih konferencija. Navedeni sistem sadrži Digitalni InfraRed Predajnik HCS-5100M, familiju Digitalnih InfraRed Radijatora HCS-5100T, te Digitalne InfraRed Prijemnike HCS-5100R. InfraRed Predajnik HCS-5100M je namenjen procesuiranju ulaznih audio sadržaja, bilo iz internog prevodilačkog ili nekog eksternog audio sistema, zatim obradi i modulisanju istih u adekvatne električne signale, koji će se u narednoj fazi distribuirati krajnjim korisnicima, odnosno učesnicima konferencija. Osim neposrednih govornih informacija, u noseći signal se modulišu i druge prateće informacije, kao što su broj korisničkog kanala, naziv jezika na koji se prevodi i druge. Digitalni InfraRed Radijatori
Analogni sistem za simultano prevođenje serije Taiden HCS-3600 obuhvata centralnu jedinicu HCS-3600M, koja je takođe namenjena napajanju, manipulaciji i kontroli prevodilačkog procesa, te prevodilačke pulteve HCS-850PB/10, namenjene neposrednom prevodilačkom radu, praćenju ulaznih govornih modulacija i paralelnih prevoda, kao i manuelnoj prevodilačkoj manipulaciji u smislu opredeljivanja rasporeda prevoda, u okvirima zadatih korisničkih kanala. Ovaj sistem, u zavisnosti od izbora odgovarajućeg tipa centralne jedinice, može da podrži istovremeni rad sa 6 ili 12 korisničkih kanala, dok svaki od kanala podržava po jedan prevodilački pult, za po dva prevodioca. Iako je tehnološki znatno jednostavniji od digitalnog, Taidenov analogni sistem za simultano prevođenje prevodiocima pruža sav neophodan komfor u radu, praćen adekvatnim odzivom u smislu ispunjenja postavljenih zahteva neposrednih korisnika.
Taiden HCS-5100PA Headset
Copyright 2012 ©InterGroup d.o.o.
Prevodilački Sistemi jesu kategorija profesionalne konferencijske opreme namenjena simultanom prevođenju, bez koga je skoro nezamislivo održavanje multijezičkih konferencija i/ili drugih dešavanja sa međunarodnim učešćem. U tehnološkom smislu, prevodilački sistemi su kategorisani na opremu za neposrednu realizaciju simultanog prevođenja [centralna jedinica i prevodilački pultevi], opremu za distribuciju i praćenje simultanog prevoda [integrisani i bežični sistemi], te prateću prevodilačku opremu. Kompanija Taiden koja je lider u proizvodnji profesionalne konferencijske opreme, raspolaže sa nekoliko različitih prevodilačkih sistema koji mogu da funkcionišu potpuno nezavisno ili da budu u međusobnoj sprezi, čineći tako jedan celovit sistem. U kategoriji opreme za neposrednu realizaciju simultanog prevođenja, Taiden nudi analogni prevodilački sistem serije HCS-3600 i digitalni sistem serije HCS-4100, zatim u kategoriji
Taiden HCS-4385K Prevodilacki pult
Taiden HCS-5100R Infra-Red prijemnik
Prateća prevodilačka oprema je još jedan veoma značajan segment prevodilačkih sistema, bez koje je skoro nemoguć kvalitetan prevodilački rad i valjana realizacija međunarodnih konferencija. U okviru ove kategorije, kompanija Taiden pre svega nudi mobilne prevodilačke kabine HCS-851A-02 [za dva prevodioca] i HCS-851A-03 [za tri prevodioca], čije su radne i tehničke karakteristike definisane internacionalnim standardom kvaliteta ISO-4043, kao i profesionalnim zahtevima međunarodnog udruženja konferencijskih prevodioca. Takođe u ponudi su i namenski transportni sanduci namenjeni za držanje i transport mobilnih prevodilačkih kabina, bešumni ventilacioni sistemi za prevodilačke kabine, transportni koferi za InfraRed prijemnike i slušalice, profesionalni uređaji za punjenje baterija, alarmne kapije za zaštitu prijemnika i slušalica, prenosna prevodilačka rasveta, setovi za strujni menadžment i druga prateća profesionalna prevodilačka oprema.
Taiden HCS-851A-03 Mobilna prevodilacka kabina
Integrisani sistemi za simultano prevođenje serija HCS-3600HCS-4100HCS-5300 i HCS-8300, predstavljaju dodatak navedenim serijama delegatskih mikrofonskih sistema, bilo kao integrisane komponente delegatskih mikrofonskih jedinica ili kao samostalne jedinice namenjene za ugradnju u enterijerske elemente konferencijskih prostora. Bez obzira na vrstu ili namenu izabranih integrisanih sistema, njihova upotreba je u prvom redu usmerena ka postizanju značajnih finansijskih ušteda korisnicima, kao i racionalizaciji delegatskog radnog prostora. Broj radnih kanala [koji može biti 1-12/64], kod ovih sistema se definiše izborom adekvatne centralne jedinice delegatskog sistema. 
®

TAIDEN   l   MIKROFONSKI  SISTEMI   l   PREVODILAČKI  SISTEMI   l   PRATEĆI  SISTEMI   l   DOWNLOAD   l   KONTAKT
Bookmark and Share